maskmask

Co zaliczamy do urządzeń transportu bliskiego?

Funkcjonowanie zakładu przemysłowego lub firmy zajmującej się logistyką wymaga przemieszczania różnych elementów: surowców, półproduktów oraz gotowych produktów. Przy transporcie, który jest realizowany na niewielkich odcinkach, wykorzystywane są tzw. urządzenia transportu bliskiego. Istnieją różne typy tego rodzaju sprzętu – od maszyn pozwalających na przenoszenie materiałów w obrębie jednej linii produkcyjnej czy nawet stanowiska, aż po urządzenia działające na terenie całego przedsiębiorstwa. Zobaczmy, jakie typy urządzeń mogą być zaliczane do grupy urządzeń transportu bliskiego (UTB).

Manipulatory i chwytaki

Manipulatory i chwytaki to grupa urządzeń specjalistycznych stosowanych najczęściej przy obsłudze linii produkcyjnych do przenoszenia wyrobów gotowych lub półproduktów. Wykorzystują zwykle do przemieszczania ładunku systemy mechaniczne lub pneumatyczne. Mogą być umieszczone na ruchomych podwoziach lub podwieszane.

Dźwignice

Największa i najbardziej różnorodną grupę zaliczaną do UTB są dźwignice. Do tej kategorii zaliczamy suwnice, żurawie, wciągarki, a także różnego typu dźwigi. Suwnice to sprzęt wykorzystywany do przemieszczania dużych i ciężkich ładunków. Jest używany w zakładach przemysłowych, portach i centrach logistycznych. Suwnice to konstrukcje, które poruszają się po torach umieszczonych na pewnej wysokości lub na ziemi. Mają także możliwość przesuwania wózka z mechanizmem podnoszącym w poprzek swego toru jazdy. Żurawie to zarówno konstrukcje kratownicowe znane z budów, jak i dźwigi na podwoziach samojezdnych. Wciągarki są zwykle stosowane do podnoszenia ładunków w pionie, np. w warsztatach samochodowych. Wśród dźwigów zwanych potocznie windami możemy wyróżnić urządzenia do przenoszenia towarów lub dźwigi towarowo-osobowe i osobowe.

Przenośniki

Przenośniki są używane do transportu materiałów przy użyciu taśm transportowych, systemów rolek bądź łańcuchów. Używa się ich zwykle na liniach produkcyjnych, w logistyce, przemyśle wydobywczym i rolnictwie. Ich cechą charakterystyczną jest to, że mogą przenosić ładunki w poziomie lub pod pewnym kątem dzięki ruchowi swoich elementów roboczych.

Wózki transportowe

Wózki transportowe to przede wszystkim wózki jezdniowe, czyli popularne wózki widłowe. Służą do przemieszczania materiałów na paletach, w beczkach lub podobnych opakowaniach zbiorczych. Mogą pracować, przenosząc ładunki zarówno w pionie, jak na odległość.

Powrót do Bloga