maskmask

Czym jest trzpień rozprężny?

Trzpień to, innymi słowy, walec lub kolec, który służy do osadzania na nim obrabianego przedmiotu. Jest to rdzeń, na który można mocować różne części toczone. Dzięki swojej rozprężności zamocowana na nim rzecz jest stabilna i dobrze zabezpieczona przed wypadnięciem, co bezpośrednio wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracy w danym zakładzie produkcyjnym, magazynie czy fabryce. Trzpienie rozprężne są mocowane w różnych urządzeniach w roli chwytaków, które służą do chwytania za rdzeń rolek lub innych ładunków o walcowatym lub kolumnowym kształcie. Trzpienie rozprężne są stosowane w wielu maszynach i urządzeniach. Znajdują także zastosowanie w urządzeniach, które mamy w swojej ofercie. 

Zastosowanie trzpieni rozprężnych


Trzpienie rozprężne mogą wchodzić w skład wyposażenia manipulatorów pneumatycznych znajdujących się w naszej ofercie. Urządzenia te są przeznaczone do przenoszenia na niewielkie odległości różnego rodzaju ładunków. Dzięki nim można bez problemu obracać transportowany przedmiot albo dowolnie go pochylać. Ich charakterystyczna budowa z systemem balansującym umożliwia bezpieczne przenoszenie nawet bardzo ciężkich ładunków o wadze do 500 kg! Trzpień rozprężny zastosowany w manipulatorze pneumatycznym daje możliwość sprawnego i stabilnego transportowania np.: wielkich rolek papieru, folii plastikowej, czy zwojów drutu. Używa się go w fabrykach i zakładach produkcyjnych, gdzie stosowane są tego typu materiały. 


Trzpień rozprężny może być również używany w chwytakach, które służą do przenoszenia ładunków o dużej masie. Mogą być one pneumatyczne albo mechaniczne w zależności od specyfiki transportowanego produktu.

 
Trzpienie rozprężne można także spotkać w wózkach manipulacyjnych. Są to urządzenia mobilne charakteryzujące się dużą zwrotnością. Wykorzystuje się je najczęściej w magazynach oraz pomieszczeniach biurowych, gdzie służą do transportowania ładunków o wadze do 100 kg. Rozprężny trzpień wewnętrzny, jaki może być zainstalowany w tego typu wózku w roli chwytaka, ma funkcję obrotu ułatwiającą pracę z ładunkiem.