maskmask

Kilka najważniejszych zalet płynących z zastosowania urządzeń transportu bliskiego

Funkcjonowanie fabryk, zakładów przemysłowych i magazynów, oparte jest głównie na transportowaniu i przenoszeniu rozmaitych ładunków: surowców, półproduktów oraz produktów ostatecznych. Ze względu na masę i rozmiary tego typu ładunków, w zakładach produkcyjnych i magazynach wykorzystuje się maszyny określane mianem urządzeń transportu bliskiego. Które urządzenia do nich zaliczamy? Jakie korzyści płyną z ich zastosowania?

Które maszyny zaliczamy do urządzeń transportu bliskiego?

Wśród wielu urządzeń do transportu bliskiego, wyróżniamy kilka konstrukcji:

 • suwnice,
 • żurawie,
 • chwytaki,
 • zawiesia,
 • wózki transportowe,
 • manipulatory,
 • podesty,
 • wyciągarki i wciągarki.

Główne korzyści wynikające z zastosowania urządzeń transportu bliskiego

Najważniejsze korzyści, płynące z zastosowania w fabryce czy magazynie, urządzeń transportu bliskiego, to:

 • poprawa bezpieczeństwa pracowników – urządzenia do transportu bliskiego to nieocenione wsparcie i poprawa warunków pracy, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
 • możliwość transportowania niestandardowych ładunków - odpowiednio dopasowane do danej branży i czynności, urządzenia do transportu bliskiego umożliwiają przenoszenie różnego rodzaju ładunków – nawet tych o ponadprzeciętnej masie czy niestandardowych kształtach i wymiarach,
 • zwiększenie sprawności, efektywności i wydajności procesów – zastosowanie urządzeń transportu bliskiego ma znaczący wpływ na poprawę płynności i wydajności procesów w danej fabryce czy magazynie,
 • poprawa produkcyjności przedsiębiorstwa – poprawa efektywności i wydajności wpływa całościowo na produkcyjność przedsiębiorstwa, zwiększając jego zyski,
 • ograniczenie ryzyka uszkodzenia ładunków – ergonomiczne i odpowiednio zaprojektowane maszyny ograniczają do minimum ryzyko uszkodzenia ładunków.