maskmask

Kryteria wyboru wózka manipulacyjnego

Manipulatory przemysłowe wspomagają pracowników w przenoszeniu i ustawianiu różnego rodzaju elementów używanych na liniach montażowych czy podczas obróbki materiałów. Dzięki stosowaniu manipulatorów można łatwo obsługiwać ładunki o dużej masie lub nietypowych kształtach. Manipulatory mogą być używane w wielu różnych aplikacjach. Dobór właściwego wózka manipulacyjnego powinien opierać się na kryteriach związanych z rodzajem obsługiwanego ładunku, jego masą, wielkością oraz rodzajem powierzchni. Ważne się również kwestie związane z typem operacji, które mają być prowadzone. Spójrzmy, jakie są rodzaje manipulatorów i czym się charakteryzują ich poszczególne typy.

Rodzaj sterowania urządzeniem

Wśród produkowanych manipulatorów znajdziemy urządzenia, w których odmiennie potraktowano kwestię sterowania urządzeniem. Do najczęściej używanych rozwiązań należą wózki manipulacyjne sterowane ręcznie. Sprzęt tego typu jest zwykle wyposażony w różnego rodzaju uchwyty, dzięki którym maszyna jest prowadzona w odpowiednie miejsce oraz realizowane są poszczególne czynności. Takie manipulatory mogą wykorzystywać różne rozwiązania mechaniczne, np. dźwignie, wciągi czy rozmaite uchwyty, jednak ładunek jest w nich przemieszczany lub obracany za sprawą siły operatora.

Innym typem wózków manipulacyjnych są urządzenia wykorzystujące serwomechanizmy różnego rodzaju. Wspomagają one czynności wykonywane przez operatora. Prowadzi on np. urządzenie po określonej trajektorii, jednak przy podnoszeniu czy opuszczaniu ładunku całej potrzebnej siły dostarcza zastosowany w manipulatorze mechanizm – silnik elektryczny, siłownik hydrauliczny czy układ pneumatyczny.

Jeszcze inną kategorię stanowią telemanipulatory. Sprzęt należący do tej grupy jest najbardziej zbliżony konstrukcyjne do robotów, z tym że jego ruchy nie są sterowane programem, a wywoływane przez operatora posługującego się odpowiednim sterownikiem, np. dżojstikiem lub przyciskami.

Typ uchwytu i zakres ruchu

Manipulator musi być dobrany do zakresu ruchu, jaki musi wykonywać. W przypadku wózków manipulacyjnych może to być podnoszenie ładunku, przemieszczanie go w różnych płaszczyznach czy też obrót w wybranych osiach.

Bardzo ważną cechą wózka manipulacyjnego jest rodzaj uchwytu, który przesądza o możliwość stosowania sprzętu do obsługi danych ładunków. Można spotkać wózki manipulacyjne wyposażone w uchwyty do ładunków okrągłych: beczek czy bel. Są także chwytaki do ładunków o kształcie prostopadłościanu czy wyposażone w haki albo bolce.