maskmask

Od czego zależy udźwig manipulatora przemysłowego?

Manipulatory przemysłowe to urządzenia służące do szybkiego i precyzyjnego podnoszenia, obracania i przenoszenia ładunków. Mają udźwig od kilkunastu do kilkuset kilogramów. Zbudowane są na bazie wciągników lub podnośników. Manipulatory mają różne mechanizmy podnoszące, rodzaje napędów oraz typy zabudowy. Sprawdzają się przy powtarzalnej i uciążliwej dla człowieka pracy.

Jakie czynniki wpływają na udźwig manipulatorów?

Udźwigi manipulatorów zależą od ich konstrukcji oraz przeznaczenia.

Wpływ na to, jak ciężki przedmiot jest w stanie podnieść manipulator, ma także to, jaki rodzaj ładunku jest podnoszony. Istotny jest kształt chwytanego obiektu i przepuszczalność jego powierzchni. Udźwig manipulatora zależy również od tego, jak daleki ma wysięg. Im dłuższy wysięg, tym mniejsza waga ładunku może być przenoszona, z uwagi na wytrzymałość i sztywność konstrukcji ramienia.

Z kolei siła udźwigu ssawki w chwytakach podciśnieniowych zależy przede wszystkim od średnicy ssawki i wartości podciśnienia.

Im więcej cech niesprzyjających podnoszeniu występuje, tym mniejsza jest wydajność energetyczna manipulatora i jego maksymalny udźwig.

Dobierając manipulator, trzeba wziąć pod uwagę poza maksymalnym udźwigiem, także jego zasięg i wymiary, sposób chwytania ładunku, prędkość pracy oraz sposób manipulacji obiektem.

Różne rodzaje manipulatorów

Manipulatory przeznaczone do podnoszenia obiektów ważących kilkaset kilogramów, to manipulatory podciśnieniowe oraz pneumatyczne. Manipulator podciśnieniowy działa przy użyciu pompy próżniowej. Największy ciężar, jaki jest w stanie podnieść ten rodzaj manipulatora, to 315 kg. Manipulator pneumatyczny służy do przenoszenia ładunków na niewielkie dystanse. Maksymalna waga, którą jest w stanie podnieść to 500 kg.

Ładunek o największej wadze można przenieść za pomocą wózka manipulacyjnego. Wózek umożliwia transport przedmiotów na większe odległości. Konstrukcja modeli transportowych dostosowywana jest do potrzeb oraz do ilości przestrzeni, którą się dysponuje. Wózek transportowy może zostać zaprojektowany tak, że będzie w stanie unieść ładunek nawet o wadze 1000 kg.