maskmask

Typy wózków manipulacyjnych

Wózki manipulacyjne wykorzystywane są w celu sprawnego i bezpiecznego transportu bliskiego różnorodnych ładunków. Wykorzystywane są przede wszystkim w zakładach produkcyjnych, magazynach, hurtowniach itp. Konstrukcja oraz mechanizmy sterowania zastosowane w poszczególnych modelach mogą się od siebie różnić. W tym artykule przedstawimy i krótko charakteryzujemy najważniejsze typy wózków manipulacyjnych.

Podział wózków manipulacyjnych ze względu na rodzaj sterowania

Podstawowego podziału wózków manipulacyjnych można dokonać ze względu na rodzaj sterowania urządzeniem. Pod tym względem wyróżniamy:

  • wózki manipulacyjne sterowane ręcznie - zdecydowanie najczęściej wykorzystywane. Zwykle wyposażone są w różnego rodzaju uchwyty, dzięki którym maszyna jest prowadzona w odpowiednie miejsce oraz możliwa jest realizacja poszczególne czynności. W przypadku tych urządzeń ładunek przemieszczany i obracany jest zawsze za sprawą siły operatora, jednak mogą być one dodatkowo wykorzystywać różne rozwiązania mechaniczne, jak np. dźwignie, wciągi czy rozmaite uchwyty.

  • wózki manipulacyjne wykorzystujące serwomechanizmy - są to urządzenia wspomagające czynności wykonywane przez operatora. Operator nadzoruje całą pracą urządzenia, np. prowadzi je po określonej trajektorii, ale podczas czynności takich jak podnoszenie czy opuszczanie ładunku niezbędne jest zastosowanie siły zapewnianej przez zastosowany w manipulatorze mechanizm, np. silnik elektryczny, siłownik hydrauliczny czy układ pneumatyczny.

  • wózki manipulacyjne wykorzystujące telemanipulatory - jest to rodzaj urządzenia, które służy do sterowania ruchami maszyny poprzez sygnał wywoływany przez operatora posługującego się specjalnym sterownikiem, np. dżojstikiem lub przyciskami. Za sprawą takiego mechanizmu działania oraz konstrukcji telemanipulatory są najbardziej zbliżone do robotów, które coraz częściej wykorzystywane są w ramach wdrożonych rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych.

 

Podział wózków manipulacyjnych ze względu na rodzaj uchwytu

W przypadku wózków manipulacyjnych jedną z istotniejszych kwestii, na jakie trzeba zwrócić uwagę, jest rodzaj zastosowanego uchwytu. W tym przypadku można wyróżnić wózki manipulacyjne wyposażone w uchwyty do ładunków okrągłych (np. beczek, bel itp.), chwytaki do ładunków o kształcie prostopadłościanu, a także specjalne haki lub bolce.