maskmask

W jaki sposób działają chwytaki grawitacyjne? 

Chwytaki grawitacyjne są urządzeniami, które stosowane są przede wszystkim w miejscach, w których nie ma możliwości zastosowania manipulatora podciśnieniowego albo pneumatycznego z uwagi na kształt produktu, jego gabaryty lub specyfikę obsługiwanego procesu. 

Wykorzystywane są na linowych i łańcuchowych wyciągnikach elektrycznych, a dobiera się je w zależności od tego, z jakim produktem będą pracowały i jakie są potrzeby konkretnego użytkownika. W jaki sposób działają chwytaki grawitacyjne?

Bezpieczne i łatwe sterowanie chwytakiem  

Urządzenia, które wyposażone są w chwytaki grawitacyjne, działają bezpiecznie i łatwo się nimi steruje. Zostały wyposażone w manometr, który informuje o podciśnieniu. Znajduje się w nich również syrena alarmowa, która powiadamia operatora maszyny o tym, że zaniknęło zasilanie albo o tym, że podciśnienie w akumulatorze uległo spadkowi. W zależności od tego, jaki udźwig i wydajność ma mieć konkretne urządzenie, wyposażone jest ono również w pneumatyczną albo elektryczną bezobsługową pompę. Oprócz tego znajdziemy w nich również kilka lub kilkanaście ssawek z regulacją. Niektóre z nich są ruchome, inne blokowane na poprzeczkach. Dzięki przegubowemu mocowaniu są one dostosowane do powierzchni produktu albo płyty. Jeśli chwytane będą niewielkie ładunki, skrajne ssawki można odłączyć od zasilania. Chwytaki grawitacyjne zaciskają się na ładunku podczas podnoszenia. Urządzenie sterowane jest przy pomocy pilota, którego używa operator. Dzięki pilotowi istnieje możliwość nie tylko podnoszenia i opuszczania ładunku, ale również sterowania ruchem wciągnika. Oprócz tego operator urządzenia może ustalić zadaną pozycję czy skorzystać z funkcji stop, która zatrzyma ładunek.

Zastosowanie chwytaków grawitacyjnych 

Chwytaki grawitacyjne są jednym z typów wyposażenia wciągników elektrycznych oraz manipulatorów pneumatycznych i podciśnieniowych. W zależności od tego, jak zaprojektowany jest konkretny chwytak, może on być wykorzystywany do sprawnego przenoszenia i pozycjonowania elementów, których nie można chwycić bezpośrednio przyssawką, łapami ściskającymi czy innymi chwytakami mechanicznymi. Dzięki zastosowaniu chwytaków grawitacyjnych praca jest bezpieczna, a jej koszty zoptymalizowane. Mogą być one montowane razem z żurawiem, suwnicą lub instalowane na ramieniu kotwionym bezpośrednio do ściany hali produkcyjnej.