maskmask

W jakich branżach manipulatory podciśnieniowe mogą być szczególnie przydatne?

Manipulatory przemysłowe są urządzeniami powszechnie stosowanymi na szeroką skalę w celu usprawniania procesów produkcyjnych. Możliwość częściowej automatyzacji znacznie zwiększa efektywność oraz bezpieczeństwo w danym zakładzie przemysłowym. Dzięki skutecznej poprawie jakości pracy oraz odciążeniu pracowników zajęły wysoką pozycję wśród urządzeń produkcyjnych.

Manipulatory różnią się między sobą budową, która warunkuje ich zastosowanie. Jednym z najbardziej popularnych i często wykorzystywanym na dużą skalę jest mechanizm podciśnieniowy. Dynamika pracy tego typu urządzeń, precyzja oraz częściowa automatyzacja sprawiły, że proces produkcyjny jest bardziej efektywny i bezpieczny, a wszystko dzięki pompie próżniowej, która generuje podciśnienie pozwalające na podniesienie towaru oraz bezpieczne utrzymanie go, a także transport w wyznaczone miejsce. Manipulatory można zamontować na uchwytach lub na specjalnych suwnicach, które umożliwiają przemieszczenie ładunku w inne miejsce na terenie zakładu. To pozwala na zoptymalizowanie procesu produkcyjnego oraz na zwiększenie ergonomii pracy.

Manipulatory podciśnieniowe – gdzie znalazły szczególne zastosowanie?

Manipulatory podciśnieniowe ze względu na swój mechanizm działania znalazły szczególne zastosowanie przy produkcji materiałów, których proces przemieszczania wymaga szczególnej ostrożności. Generowane przez tego typu urządzenia podciśnienie jest niezawodne i znacznie zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy.

  • Branża drzewna oraz meblarska – manipulowanie materiałami drzewnymi oraz transport wewnętrzny w zakładach meblarskich jest podstawą całego procesu produkcyjnego. Tego typu urządzenia doskonale sprawdzą się w przemieszczaniu desek, płyt oraz tarcic, a także kartonów.

  • Branża spożywcza oraz farmaceutyczna – w tym przypadku manipulatory podciśnieniowe mogą być wykonane ze stali nierdzewnej oraz powinny posiadać certyfikaty określające dopuszczenie ich do używania w tych branżach. Wykorzystywane są do transportu wewnętrznego materiałów oraz do paletyzacji na końcowe linie produkcyjne.

  • Branża chemiczna – w tym przypadku wykorzystywane są do przemieszczania beczek, kanistrów, pojemników, a także kartonów. W przypadku transportowania materiałów niebezpiecznych manipulator podciśnieniowy powinien być w wersji ATEX (przeciwwybuchowej).