maskmask

Zastosowanie wózków transportowych

Przemieszczanie ładunków w obrębie magazynu lub hali produkcyjnej może być wykonywane na różne sposoby. Często stosuje się różne systemy przenośników, które przenoszą ładunek za pomocą systemów obracających się rolek, łańcuchów transportowych lub specjalnych taśm. W wielu przypadkach, głównie przy cięższych lub dużych ładunkach, są używane specjalne suwnice poruszające się po umieszczonych na dużej wysokości torach jezdnych. Niejednokrotnie transport jest realizowanych za pomocą wózków widłowych.

Jednak jednym z rozwiązań, które najłatwiej dopasować do konkretnego ładunku, a zarazem takim, które oferuje największą swobodę ruchu, są wózki transportowe. Przyjrzyjmy się temu, jak są skonstruowane i do czego mogą służyć.

Podnoszenie, przewożenie i obracanie ładunku

Wózki transportowe to sprzęt, który oferuje najszerszą paletę możliwości zawierającą różne sposoby operowania ładunkiem. Są one wyposażone w podwozie jezdne, dzięki któremu mogą przewozić ładunek na dowolną odległość w ramach hal produkcyjnych lub magazynowych. Ich część transportowa najczęściej pozwala na podnoszenie ładunku oraz na jego obracanie w różnych osiach w zależności od potrzeb.

Wózki transportowe mogą być wyposażane w osprzęt dedykowany do transportu materiałów o różnej charakterystyce. Najczęściej stosuje się chwytaki widłowe, hakowe, wyposażone w platformę, chwytak ściskający lub rozprężny trzpień.

Przy pomocy wózków transportowych można przemieszczać materiały w kształcie walca, prostopadłościanu, a także o nieregularnych kształtach. Wózki tego typu nadają się znakomicie do przemieszczania materiału w rolach, np. papieru, folii, tkanin. Za ich pomocą można transportować beczki i pojemniki z różnego typu substancjami. Wózki transportowe są pomocne przy operacjach z rolkami drutu lub taśmy metalowej.

Wielką zaletą wózków transportowych jest to, że są pomocne nie tylko w przenoszeniu ładunku, ale również w dowolnym manipulowaniu nim. Można więc opróżniać beczki, zakładać bele i rolki na różnego rodzaju maszyny, przelewać i przesypywać rozmaite substancje, a nawet mocować koła czy inne elementy na taśmach montażowych czy w serwisach.